O nas

Kim są Zielonoświątkowcy? Skąd ta nazwa?

Zbór Nowe Życie w Czechowicach Dziedzicach

Jesteśmy zborem Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Nasz Kościół należy do grona Kościołów Zielonoświątkowych rozsianych na całym świecie. Obecnie Kościoły Zielonoświątkowe i charyzmatyczne, które w swej doktrynie, jak i w formie pobożności, nawiązują do Zielonoświątkowców liczą ok. 520 mln. chrześcijan.

Opierając się na autorytecie Pisma Świętego i nauce apostolskiej w nim zawartej, w swych przeżyciach nawiązujemy do pierwszych chrześcijan.

Podobnie jak nauczał Pan Jezus Chrystus w swej rozmowie z Nikodem o konieczności nowych, duchowych narodzin i jak zwiastowali apostołowie Pana Jezusa Chrystusa, doświadczamy przemiany naszego życia dzięki mocy Jego Słowa , jak i mocy ożywiającego Ducha Świętego.

Ta zmiana następuje, gdy człowiek przychodzi w prostej modlitwie do Pana Jezusa Chrystusa, świadomy grzechu w swoim życiu i potrzeby takiej zmiany, aby Jemu się podobać.

Stąd też nazwa naszego Zboru “NOWE ŻYCIE“. W ten sposób nie tylko wyznajemy to, co nasz Pan nauczał w swej Ewangelii, ale dajemy świadectwo realności przeżycia przez człowieka zupełnej przemiany, odrodzenia do społeczności i relacji z Żywym Bogiem. Doświadczenia przebaczenia ze strony Boga, pojednania z Nim i przekonania o Jego miłości względem nas, ludzi.

Radujemy się Bożą obecnością na naszych nabożeństwach i działaniem Jego, Świętego Ducha. Wielu z nas doświadczyło chrztu w Duchu Świętym ze znakiem nowych języków, co wyrażone jest w Nowym Testamencie słowem “glosolalia”, czyli mówienie językami tak jak Duch Święty inspiruje. Na naszych nabożeństwach przeżywamy także inne z darów Ducha Świętego.

Zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego modlimy się o zbawienie ludzi, uwolnienie z nałogów i presji demonicznych oraz uzdrowienie chorych.

Możemy nieraz oglądać, jak Bóg w cudowny sposób odpowiada na te proste, z głębi serca płynące modlitwy.

“Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” Ew. Jana 3, 3

Wierzymy, że każdy człowiek bez względu na narodowość, rasę, wiek i wykształcenie jest wezwany przez Boga do pojednania z Nim przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i może doświadczyć nowego życia, które jest darem Bożym dla pokutującego człowieka.

Pastor Andrzej Luber