Historia

Historia naszego Zboru

Nawrócenia pierwszych osób i początki wspólnych spotkań

Wszystko zaczęło się w 1990 r., kiedy do Czechowic-Dziedzic Bóg przysłał z Australii nawróconą rodzinę Barbarę i Andrzeja Marczaków – z synem Sebastianem.

To właśnie z nimi związane jest nawrócenie pierwszej rodziny w Czechowicach. Wkrótce nawróciły się kolejne osoby. Pierwsze, nieformalne spotkania miały charakter zapoznawczy i odbywały się przy ul. Traugutta (obecnie ul. Królowej Jadwigi).

Zgromadzenia te były spontaniczne i nie odbywały się regularnie. Ponieważ na tych spotkaniach nie było osoby, która mogłaby usługiwać, dlatego siostry spotykały się, aby spędzić czas na modlitwie, świadectwach i śpiewie. Doszło nawet do tego, że na jednym ze spotkań wielbiąc Boga zaśpiewały wszystkie pieśni znajdujące się w śpiewniku.

Powstanie grupy domowej i regularnych spotkań

Regularne i oficjalne zgromadzenia piątkowe rozpoczęły się we wrześniu 1991 r., kiedy to liderem grupy czechowickiej został brat Zbigniew Oświeciński.

W pierwszych spotkaniach, które odbywały się przy ul. Jasnej uczestniczyło 8 osób (nie licząc dzieci). W 1992 r. do grupy czechowickiej dołączyły 4 nawrócone siostry z pobliskiego Kaniowa i kilka osób z Czechowic. Spowodowało to, iż lider postanowił przeprowadzić wykłady przed chrztem wodnym na grupie w Czechowicach (ochrzciło się wtedy 7 osób).

W późniejszych latach dołączyli do grupy bracia z rodzinami, nawróceni wśród alkoholików i brat ze zboru w Żorach pracujący w misji “Teen Chalange”.

W latach 1995-1997 szeregi usługujących zasilił także brat Paweł Kościukiewicz. W latach 1995-2000 na grupie usługiwali także brat Grzegorz Ilczuk, brat Bogusław Helbin, brat Edward Lorek, brat Przemysław Kuriata, brat Jacek Tkocz i brat Jacek Janicki. Grupa oprócz zwykłych spotkań w domu organizowała także wspólne ogniska lub grille. Koniec lat 90-tych przyniósł przekazanie obowiązków prowadzenia grupy bratu Marcinowi Grzywaczowi i Janowi Staszkowi. Poprzez swoją otwartość grupa doświadczała działania Ducha Świętego, co szczególnie objawiło się końcem 2000 roku, gdy kilka osób przeżyło chrzest Duchem Świętym. Opiekę nad dziećmi przejęły dwie siostry, które uczestniczyły w szkoleniu w Cieszynie.

Od 2000 r. spotkania tej grupki dzieci przyjęły charakter nauk biblijnych. W styczniu 2001 r. liderem grupy został oficjalnie brat Marcin Grzywacz.

W tym też roku grupa obchodziła swoje dziesięciolecie istnienia. W grupie wykrystalizowały się również konkretne służby: kaznodziejska, uwielbienia, katechetyczna, biblioteczka grupowa, skarbnik grupowy, kącik prasowy, służba modlitewna.

Powstanie Punktu Misyjnego

Ze względu na zwiększenie się liczby osób uczestniczących w spotkaniach grupy, od września 2002 r. nastąpiła zmiana miejsca spotkań, z domu prywatnego na Dom Kultury “Kolejarz” przy ul. M. Konopnickiej 10. W maju 2003 r. został w Czechowicach-Dziedzicach zarejestrowany Punkt Misyjny Zboru “Filadelfia” w Bielsku-Białej.

Spotkania odbywały się w każdy piątek o godz. 18:00. Oprócz tego odbywały się także spotkania modlitewne we wtorki w mieszkaniu brata Marcina Grzywacza. Natomiast od października 2003 r. rozpoczęto także organizować w Czechowicach-Dziedzicach raz w miesiącu nabożeństwa niedzielne. Odbywały się one zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 10:00.

Od grudnia 2004 r. przeniesiono miejsce spotkań do wynajętej od Kopalni świetlicy przy ul. Nad Białką 2A.

Powstanie Zboru w Czechowicach-Dziedzicach

Od czerwca 2006 r. na nabożeństwach niedzielnych w każdą ostatnią niedzielę miesiąca zaczął usługiwać prezb. Andrzej Luber, który także w tym okresie rozpoczął prowadzić spotkania domowe Punktu Misyjnego w Pszczynie.

We wrześniu 2006 r. została zawarta umowa z Kopalnią dotycząca wynajmowania świetlicy, która od tego czasu nie jest już wynajmowana na godziny, ale została oddana do wyłącznej dyspozycji grupy czechowickiej. Można więc robić spotkania w różne dni i w różnych godzinach.

W październiku 2006 r. zaczęto organizować ewangelizacje: w I niedzielę miesiąca w Pszczynie, a w II niedzielę miesiąca w Czechowicach-Dziedzicach. Zaczęto także poważnie myśleć o powstaniu samodzielnego zboru.

W listopadzie 2006 r. grupę czechowicką odwiedzali kolejno na piątkowych spotkaniach pastorzy Zboru “Filadelfia” w Bielsku-Białej.

Na początku grudnia 2006 r. zebrano 15 deklaracji od osób pragnących utworzyć nowy zbór i w ten sposób powstał samodzielny zbór w Czechowicach-Dziedzicach. Zbór ten jednomyślnie powołał w dniu 17.12.2006 r. na swojego pastora prezb. Andrzeja Lubera.

Dnia 31.12.2006 r. na nabożeństwie niedzielnym Zboru “Filadelfia” w Bielsku-Białej o godz. 10:00, nastąpiło oficjalne pożegnanie z osobami, które utworzyły nowy zbór. Zbór czechowicki utworzyło 19 członków Zboru “Filadelfia” w Bielsku-Białej i 7 członków Zboru “Elim” w Żorach (w tym rodzina pastora Andrzeja Lubera).

Tak więc od stycznia 2007 r. już regularnie w każdą niedzielę o godz. 10:00 odbywają się nabożeństwa w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2A. Zbór czechowicki przejął także od Zboru “Elim” w Żorach opiekę nad grupą domową w Pszczynie, gdzie odbywają się co drugi tydzień spotkania. W dniu 7.01.2007 r. zbór czechowicki przyjął nazwę: Zbór “Nowe Życie” w Czechowicach-Dziedzicach.