Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

 

WYZNANIE WIARY

 

Wierzymy, że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym,

nieomylnym natchnionym przez Ducha Świętego, 

i stanowi jedyną normę wiary i życia.

 

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego,

w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha

Świętego, narodzonego z Marii dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu

za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele;

w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

 

Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie

i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

 

Wierzymy w chrzest Duchem Świętym,

przeżywanie pełni Ducha i jego darów.

 

Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

 

Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

 

Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.