Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

Newsweek z 17.03.2002 r. zamieścił artykuł Magdaleny Łukasiewicz  pt. „Wiedźma na kryzys.” Autorka podaje, że w Polsce działa 30 000 wróżbitów. Ich działalność traktowana jest jak zawód podobnie jak praca stolarza, lekarza czy fryzjera.

Z ich praktyk, porad korzystają przeważnie młodzi ludzi ok. trzydziestki. Aktywni, przedsiębiorczy, biznesmeni.

Zamiast do psychologa czy psychiatry, których to wizyt się wstydzą wolą iść do wróżki lub wróżbity.

 

Cyt. : „ Oktawia /mieszkanka Warszawy/ , właścicielka jednoosobowego przedsiębiorstwa wróżbiarskiego, wśród kadzideł, świeczek, obrazów i talizmanów z trudem przeciska się do słuchawki. Dzwonią klienci. Radzą się jak urządzić wnętrze, znaleźć odpowiedni lokal dla firmy, a czasem – jakiego przyjąć pracownika.”

 

Aktor ...  poszedł do wróżki, gdy jego życie stało się gehenną. Teraz widzi cel. Zaczyna widzieć owoce swojej pracy.

Biznesmen… , 31-letni szef agencji reklamowej, uważa, że swój sukces w biznesie zawdzięcza poradą wróżki.

Kto jednak będzie chciał słuchać wróżki mówiącej złe przepowiednie?

 

Czy pamiętamy falę zainteresowania i zabawy dzieci w tzw. pokemony?

Pokemon czyli „kieszonkowy potwór”.

Celem gry było zostać mistrzem Pokemona na świecie!

Zeszyty szkolne z pokemonami, tornistry itd. Rozbawione dzieci i zadowoleni rodzice, że ich dziecko ma fajna zabawę.

Okazuje się jednak, że całe to „zamieszanie” , „szał” to nic innego jak propagowanie okultystycznych idei w umysłach dzieci. Oswajanie i zaszczepianie idei okultystycznych.

Każdy „Pokemon” – posiada różne moce magiczne i pewne umiejętności w walce.

 

Ze 151 pokemonów – 31 zdobywa kontrolę nad innymi przez gniew i wściekłość.

                                    21 przez ranienie i dźganie.

                                    12 ma paranormalne zdolności i moce.

                                    65 wykorzystuje silę psychiki, żeby dominować nad innymi.

 

Wiemy, ze dziecko nie jest w stanie ocenić wartości tych „rzeczy”. Przyjmuje to jako dobrą zabawę. Gorzej , jeśli w ten sam sposób myślą rodzice, opiekunowie.

Dziecko mocno przeżywa  to w co się bawi i co odgrywa. Identyfikuje się z postaciami.

Przyjmuje idee i koncepcje , jak sobie radzić z innymi ludźmi. Jak wyładować agresje itd.?

W tej grze identyfikuje się z „bohaterami” o okultystycznych cechach, które dają mu poczucie siły, własnej mocy i władzy. Prawie staje się bogiem. Granica pomiędzy rzeczywistością a wyobraźnia zanika.

W tej grze-zabawie , gracz musi posiadać wymagana energię / odpowiedni kolor znaczka/.

Gracze zachęcani są do posługiwania się gniewem, trucizną, ogniem itp.

Mogą atakować wysyłając przekleństwo, amnezję, zamieszanie, paraliż, ospałość.

Pokemony posługują się siłą psychiki stosując hipnozę, czytanie myśli, wywoływanie bólów.

Stwory te odgrywają walkę praktykowaną w okultyzmie, gdzie bronią jest : zamawianie, zaklinanie, posługiwanie się mantrami i przekleństwem.

 

Np. Pokemon „097” - / kiedy jego wzrok spotka się ze wzrokiem przeciwnika wprowadza go w hipnozę i stan zamieszania./

Gry komputerowe dla dzieci takie jak: „Magic”, „The Gatharing”  - ok. 6 mln uczestników, fanów, nie tylko dzieci. Uczestnicy, zwycięzcy otrzymują wysokie nagrody, stypendia.

Gry te uczą dzieci jak wywoływać demony, rzucać przekleństwo, unieszkodliwiać, zabijać swoich przeciwników, fantazjować o brutalnych i ciemnych siłach.

Jedna  z matek opowiada jak syn przyniósł kartę  z gry „Magic” – Na karcie o nazwie „wymiana dusz”, unosił się duch z grobu i była instrukcja do tej karty:” złożyć w ofierze białą ofiarę” .

Chłopiec, syn tej kobiety opowiadał , jak dzieci na podwórku podnosząc w górę ręce z kartami, wzywały siły opisane na kartach mówiąc: „ duchy wejdźcie we mnie.”

Nazywały to opętaniem i uważały to za dobrą zabawę.

Inne cele tych gier to : zabijanie, otruwanie, atakowanie z zaciekłością, niszczenie.

 

Nowa fascynacja to „Harry Potter” – J. Rowlling.

Przez trzy  lata studiowała zagadnienia   związane z magią, czarami, mitologią.

W książce prezentowana jest religia czarownic „Wicca”, która głosi, że nie ma absolutnej prawdy.

Książka opisuje prawdziwe rytuały czarnoksięskie.

„Potter” – to żeńska bogini Babilonu. Rodzice Harrego praktykowali Białą magię. Waldemrot – reprezentuje węża i złą moc. Okazuje się, że Harry i Waldemrot, mają tę samą moc.

Pierwszy z nich korzysta z tzw. „białej magii”, drugi z „czarnej magii, źródło tych sił i mocy jest jednak takie samo!

Czary to dziedzictwo pogaństwa, odstępstwo od prawdziwego Boga.

W kultach pogańskich, pośród czarowników i czarownic istnieje silne przekonanie, że nie ma szatana i moce, którymi się posługują nie są diabelskie, demoniczne.

Działanie duchów i mocy nazywają „naturalnymi siłami przyrody”, które nie są złe.

Książka zachęca dzieci do praktykowania czarów. Zaklęcia w książce ukryte są w łacińskich, śmiesznie brzmiących wyrażeniach.

Harry używa klątw. Mści się na swojej ciotce. Książka uczy, że kontaktowanie się z duchami jest czymś normalnym. Usuwa element strachu przed śmiercią.

W okultyzmie nie ma dobra i zła, nie ma Absolutu. Harry jest nagradzany gdy czyni źle.

Symbol błyskawicy używany w książce ozn. moc od boga Tora.

Na kołnierzykach mundurów nazistów były dwie błyskawice. Swastyka to dwie skrzyżowane błyskawice. Indogermański, pogański znak.

 

Czy tego chcemy uczyć dzieci? Czy można uznać to za niewinną zabawę?

Widać jak bardzo nie zdajemy sobie sprawy, że wszystko co człowiek mówi, robi, jakie podejmuje decyzje i zobowiązania ma wpływ na jego życie tutaj i w wieczności. Skoro człowiek zda sprawę przed Bogiem z każdego nieużytecznego słowa, to cóż dopiero, gdy wchodzi w praktyki, relacje z kimś i czymś co jest nie tylko wyraźnie zabronione przez Świętego Boga, ale także wchodzi pod sprawiedliwy Boży gniew i sąd. Dlatego Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, dzieci, młodzież, dorosłych, aby się opamiętali i odwrócili od dróg, praktyk, zwyczajów, które prowadzą ich prosto na zatracenie wieczne!

                                 Gdyż  Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął!!!

To dla nas posłał na ten świat swojego Jednorodzonego Syna, aby przez swoją śmierć na krzyżu odkupił nas z naszych win, grzechów wobec Boga i drugiego człowieka!!!

 

 

 

 

 „Za kurtyną.”

 

Bóg w Piśmie Świętym objawia nam samego siebie, swoje dzieła i odkrywa przed nami świat duchowy.

Czytając Biblię dowiadujemy się o stworzeniu człowieka. Celu dla którego został stworzony przez Boga. Znajdujemy w niej odpowiedź, na rodzące się pytania jak: Skąd w człowieku tyle zła? Dlaczego umieramy? Dokąd zmierza człowiek po śmierci?

Biblia jest najbardziej tłumaczoną i poczytną księgą na świecie. Rocznie sprzedaje się ok. 44 milionów egzemplarzy.

Daje nadzieje tam, gdzie jej nie ma. Dzięki swemu poselstwu sprawia, że człowiek doświadcza realnej społeczności z Prawdziwym, Żywym  Bogiem. Daje człowiekowi pewność zbawienia.

Bóg  w swoim Słowie, mówi o istnieniu świata duchowego i materialnego.

Obie te rzeczywistości zostały stworzone przez Boga, który w swej Istocie jest ranscendentny.

Apostoł Paweł w swym liście do Kolosan napisał:

„Ponieważ w Nim / Chrystusie/ zostało stworzone wszystko, co to jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności: wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.” Kol 1,16.

„… Tyś Panie na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk Twoich; One przeminą , ale Ty zostajesz;…” Hbr 1,10-12.

„Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.” Hbr 11,3.

Bóg, który JEST stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. Istoty duchowe, jak aniołowie i duchowo - cielesne , czyli nas ludzi.

Czytając pierwszą księgę Mojżeszową, księgę Genesis widzimy człowieka umieszczonego w pięknym ogrodzie, pełnego Bożej chwały i ustanowionego, aby panował na ziemi, nad wszelkim stworzeniem, rozradzał się i czynił sobie ziemię poddaną.

Człowiek , reprezentował Boga na ziemi, stworzony na Boże podobieństwo. Wszystko co Bóg uczynił w sferze widzialnej i niewidzialnej było dobre i bardzo dobre. Bóg, który jest Dobry i Miłością, Święty i Sprawiedliwy czyni zawsze dobro i wszelki dar, który jest doskonały pochodzi od Niego i u Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. List Jakuba 1,17.

Bóg nikogo nie kusi do złego, gdyż jest Dobrym Bogiem i brzydzi się złem.  Aniołowie Boży służyli Bogu.

W ogrodzie Eden pojawił się jednak jeszcze ktoś. Biblia nazywa go wężem, szatanem, diabłem.  Bóg nie stworzył diabła, jak niektórzy mówią.

 

Bibliści są zgodni, że anioł światłości, Lucyfer zapragnął zrównać się z Najwyższym, uniósł się pychą i zbuntował się przeciwko Bogu.  Iż 14,13.14; Ez 28,12.15.

W swym buncie pociągnął za sobą część aniołów w wyniku czego został strącony z nieba na niższe jego partie.  Obj 12,4.9.

Jutrzenka, anioł światłości stał się diabłem, szatanem, Złym.

Pismo Święte uczy nas, że szatan po swoim buncie i upadku , gdy zwiódł człowieka przejął władzę nad człowiekiem i ziemią, która była dana człowiekowi w zarządzanie i teraz włada , rządzi na powietrzu Ef 2,2 ,  w okręgach niebieskich. Ef 6,12.

Stąd nazywany jest przez naszego Pana, księciem tego świata lub jak pisze ap. Paweł, bogiem tego świata.

„A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których bóg  świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.” 2Kor 4.3.4.

 

Do czego zmierzam? Chodzi o to, abyśmy wiedzieli, że od momentu upadku Jutrzenki a następnie człowieka, w tym duchowym , niewidzialnym dla naszych zmysłów świecie mamy do czynienia nie tylko z Prawdziwym Bogiem ,ale także z uzurpatorem, upadłym aniołem.

Tym, który stał się Złym i jest pogrążony w duchowej ciemności.

Biblia mówi o nim, że jest władcą ciemności. Kol 1,13; 1J 2,13

Szatan –satanas- znaczy przeciwnik. On jest przeciwnikiem Boga i człowieka.

Chociaż robi wszystko, aby zrobić na nas dobre wrażenie , objawiając się nawet jako anioł światłości, to tak naprawdę nienawidzi nas ludzi. Przychodzi do naszego życia, aby kraść, zabijać i wytracać. Ew. Jana 10,10 a. Okrada ludzi z wiary w Prawdziwego, Żywego Boga.

„I nic dziwnego ; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.” 2Kor 11,14

Jest mistrzem kamuflażu, aby nas zwieść. Robi co może, abyśmy mieli niewłaściwe wyobrażenie o Bogu. Wzbudza niewiarę i nieufność w sercach i umysłach ludzi wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Stąd nazwany też jest Kusicielem. Mt 4,3.

Diabeł – diabolos – znaczy : oszczerca, potwarca, diabeł

Oskarża Boga przed nami, a nas przed Bogiem.

Pan Jezus nazwał go ojcem kłamstwa, gdy kłamie mówi z siebie, ze swojej upadłej, grzesznej natury. To znaczy, że nigdy nie mówi prawdy. Ew. Jana 8,44.

 

Zauważyłem w różnych świadectwach czy wypowiedziach ludzi zajmujących się czarami, wróżbami, spirytyzmem, radiestezją , kontaktami z duchami, itp.,  że nie mają oni najczęściej absolutnie pojęcia z jakimi siłami się kontaktują.

Wyrażają raczej nadzieję, że nie są to złe, diabelskie duchy. Tłumaczą sobie i innym, że przecież starają się pomagać ludziom.

Bardzo często dopiero na łożu śmierci, te zwodnicze, diabelskie duchy odkrywają swoje prawdziwe oblicze, ale wtedy ci ludzie już nie mają siły zwrócić się do Boga o pomoc. Stali się igraszką w ręku diabła.

Dlatego Bóg nas ostrzega, wzywa do zweryfikowania swojego myślenia i zrozumienia. Prawda nie jest ukryta, schowana, gdzieś na krańcu świata.

Żyjąc w kulturze chrześcijańskiej wszyscy mamy wolny dostęp do Pisma Świętego, które uczy nas mądrości, aby posiąść Boże zbawienie. Udziela poznania i chroni od kłamstwa.

2 list do Tymoteusza 3,15-17.

            Nikt z nas nie powinien myśleć, że można „zabawiać się” z tymi duchowymi istotami.

Nikt też nie powinien myśleć, że są tworem ludzkiego umysłu.

Pan Jezus był kuszony podczas czterdziestodniowego postu. Diabeł przychodził do Niego i kusił go wykrzywiając przy tym znaczenie Pisma Świętego.

Dlatego , że nasz Pan doskonale wiedział co Pismo naucza, dał diabłu odpór Prawdą Pisma Świętego. Ew. Mt 4,1-11.

Diabeł wykrzywia proste drogi Boże. Manipuluje nawet Słowem Bożym, aby nas zwieść, oszukać i zniszczyć. Nie chce, abyśmy zaufali Bogu i Jego Słowu. Nie chce, abyśmy szukali zbawienia naszych dusz u Pana Jezusa Chrystusa.

           Wiedzmy zatem, że w tym duchowym świecie działa Bóg i działa diabeł.

           Bóg mówi do nas jasno i wyraźnie i dla naszego dobra i zbawienia powinniśmy go posłuchać.

„…nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów; Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych;  Gdyż obrzydliwością dla Pana jest  każdy, kto to czyni,…” 5M 18,10-14.

„Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja Pan jestem Bogiem waszym.” 3M 19,31.

„A gdy wam mówić będą: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?” Izajasz 8,19.

 

 

Ścieżka powrotu