Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

Słowo od pastora Andrzeja Lubera

/ styczeń 2014 r./

 

List do Efezjan rozdział 5,16.

 

Kolejny rok za nami. Czas bardzo szybko biegnie. Dlatego tak ważne jest, jak słyszeliśmy w czasie nabożeństwa sylwestrowego, abyśmy posiedli mądre serca i nauczyli się liczyć nasze dni. Psalmista także zdawał sobie sprawę z ulotności życia i szybkiego przemijania.

Co tak naprawdę będzie miało sens, kiedy staniemy przed Panem i nasze życie zostanie zważone na Bożej wadze?

Co się ostoi, gdy ogień Boży wypróbuje dzieło każdego z nas?

Słowo Boże mówi do zbawionych, którzy zaufali Bożej łasce danej nam w osobie i dziele naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy uważali jak budujemy na tym Bożym fundamencie naszego zbawienia i życia wiecznego, jakim jest Jezus Chrystus. 1Kor 3,10-15.

            Ap. Paweł w liście do Efezjan wzywa chrześcijan do „wykupywania czasu”.

W naszym tłumaczeniu to słowo zostało przetłumaczone jako: „wykorzystujcie” czas.

Jest to metafora kupiecka, która znaczyła: „wykupywanie okazji”. Gr. Kairos – czas, oznacza : czas, porę, chwilę.

Czas wyznaczony, jak i obecny czas!  Bóg daje nam czas!

Chwytaj chwilę, czas, który On ci daje, aby Go uwielbić. Aby ludzie wokół ciebie, przez ciebie byli błogosławieni i ubogaceni. Bądźmy ludźmi roznoszącymi wokół siebie zapach „perfum”. Woń życia z Bogiem, jak pisze ap. Paweł w liście do Koryntian.

A wszystko to napisane jest w kontekście „złych dni”. Dosłownie „niegodziwych” dni. To znaczy, niesprzyjających okoliczności, czasów pełnych wszelkiej nieprawości i bezbożności. Dlatego ap. Paweł pisze :

Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności.

Uważajcie na swoje postępowanie.

Wykupujcie czas.

Bądźcie pełni zrozumienia, jaka jest wola Boża.

Bądźcie pełni Ducha Świętego.

            Tego życzę sobie i całemu Zborowi Pańskiemu w Czechowicach-Dziedzicach.

 

            Przed nami prace budowlane wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Pogoda nam sprzyja. Bóg jest Dobry.

Ufamy Bogu, że tak jak do tej chwili, tak i dalej udzieli nam wszelkiego błogosławieństwa, sił i środków, abyśmy mogli ukończyć wszelkie prace i świętować otwarcie naszego miejsca zgromadzeń.

Dziękuję naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i Bogu Ojcu za nieustanne modlitwy zanoszone w sprawie obiektu, wszelkie ofiary pieniężne oraz pracę naszych braci i sióstr, abyśmy mogli korzystać z tego obiektu dla Bożej chwały.

 

Pastor Andrzej Luber

 

 

Ścieżka powrotu