Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

 

Słowo od pastora

Andrzeja Lubera

/styczeń 2020 r./

 

            

Drodzy Bracia i Siostry w Panu.

Drogi Zborze w Czechowicach-Dziedzicach.

Za nami kolejny rok, rok 2019. Pan dał nam łaskę przeżyć ten rok pomimo różnych doświadczeń w życiu niejednego z nas, jeśli nie wszystkich.

Rozpoczynamy 2020 rok. Wiemy, że nasze życie i losy, jak mówi psalmista są w Bożym ręku! Wiemy, że nasz Pan Jezus Chrystus przychodzi i coraz wyraźniej możemy widzieć, jak zapowiedziane znaki Jego powtórnego przyjścia wypełniają się na naszych oczach. Drodzy On przychodzi i nikt i nic nie jest w stanie tego zmienić.

Zrozumcie mnie dobrze. Nie wiemy kiedy to nastąpi, ale każdy mijający dzień, każdy mijający rok nas do tego ogólnoświatowego wydarzenia przybliża!

Ap. Paweł napisał do Zboru w Rzymie:

„A to czyńcie / mówi o miłości do bliźniego /, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy.”  Rz 13,11.

Jak pisze w swym drugim liście ap. Piotr, Pan nie zwleka ze swoim przyjściem, ale cierpliwie czeka na tych, którzy jeszcze nie są zbawieni.

Wzywa swoje dzieci, aby wyprostowali ścieżki, porzucili uczynki ciemności, swary, zazdrość, wszelką rozpustę i rozwiązłość, a oblekli się w zbroję światłości, samego Chrystusa Jezusa. 2P 3,7-11; Rz 13,11-14.

W wieczór sylwestrowy dzieliłem się Słowem z pierwszego listu do Tymoteusza, które mnie bardzo poruszyło:

 

Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich.” 1Tm 4,15.

 

Ap. Paweł wzywa młodego Tymoteusza, którego przyprowadził do wiary w Chrystusa: 

„… bądź dla wierzących wzorem w słowie, postępowaniu, w miłości, w wierze,

w czystości. … pilnuj czytania, zachęcania, nauki.

Nie zaniedbuj daru łaski, który masz…

Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają.”  1Tm 4,12-16.

 

Drodzy w tym kolejnym roku, życzymy całemu Zborowi wzrostu jak i trwania w tym co dobre i Bogu się podoba. Abyśmy robili postępy, dokonywali właściwych wyborów, aby Pan był wywyższony, a ludzie wokół nas błogosławieni!!!

 

Wasz Pastor z żoną!

Ścieżka powrotu