Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

 

Słowo od pastora

Andrzeja Lubera

/lipiec 2017 r./

 

            

„Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar
i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale 
w wyścigu, który jest przed nami,

Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.

Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni” Hbr 12,1-3.

            Te trzy wiersze Bożego Słowa oddają całą ewangelię: śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana i Zbawiciela,  jak i nasze, chrześcijańskie życie.

Nie jest ono spacerkiem, ale biegiem, nie jest sprintem, ale maratonem, który nazywa się naszym ziemskim życiem.

Autor listu zachęca zniechęconych. Dodaje im odwagi, otuchy, aby nie zeszli z „trasy” podążania za Panem i Jego Słowem w obliczu licznych prześladowań.

Tak jak wytrwali do tej pory, tak niech biegną dalej w tym „biegu życia wiecznego!”

Niech nic nie będzie w stanie ich zniechęcić i powstrzymać. Wcześniej autor pisze 
o uwięzionych z powodu wiary w Chrystusa, okradzionych i pozbawionych sprawiedliwości ze strony rządzących, zabijanych dla imienia Jezusa. Wydaje się, że nie mają pomocy znikąd.

Oni, nawróceni do Chrystusa Jezusa Żydzi zostali z tego powodu odrzuceni prze swoich ziomków, wyłączeni z synagogi. Dla Rzymian, są Żydami, czyli buntownikami i wrogami.

Autor wskazuje im na Chrystusa, który jest początkiem ich wiary, jak i jej dopełnieniem, dokończycielem.

Zwróćmy uwagę, w centrum  tego fragmentu, podobnie jak i w całej Biblii, tym, który daje siłę do wytrwania, zachętę, pocieszenie jest osoba Chrystusa Jezusa!!!

Od Niego, z Nim zaczyna się wszystko, nowe życie, zbawienie. Wszystko jest dane nam od Boga Ojca przez Niego.

            To dlatego mają patrzeć na Chrystusa, Syna Bożego w którego uwierzyli. Brać z Niego przykład i wzór. Mają być wytrwali do końca, jak Chrystus, który był posłuszny Ojcu, aż do śmierci i to śmierci krzyżowej, haniebnej, aby nas odkupić 
z naszych grzechów.

To Jego mają wspominać, gdy cierpią dla Jego imienia. Pamiętać, jak nasz Pan zniósł wielkie sprzeciwy grzeszników wobec siebie. U Niego mają szukać siły i pomocy w każdej sytuacji.

            Niech także nie zapominają o innych mężach wiary, którzy biegli przed nimi, chociaż nie doświadczyli wypełnienia się obietnic odnośnie przyjścia Mesjasza.

Pomimo tego byli wierni Bogu do końca. Jedni doznali cudownych ocaleń, drudzy doznali szyderstw, wygnania, poniżenia i czasami okrutnej śmierci z rąk ludzi bezbożnych.

A jednak nie cofnęli się. Nie wyparli się swej wiary w Żywego Boga. Tak teraz oni, biegnąc w tym biegu wiary, gdy doświadczyli wypełnienia się Bożych obietnic odnośnie Mesjasza, niech biorą zachętę z wytrwałości, wierności i oddania swoich poprzedników.

Dlatego autor wzywa ich, aby się nie chwiali w swej wierze, ale na nowo opadłe ręce 
i omdlałe kolana w modlitwie wyprostowali. Niech raczej prostują ścieżki dla swoich nóg, aby nie zboczyli z drogi. Niech poddają się Bożemu wychowaniu, karceniu. Gdyż przez to sam Pan ich przygotowuje przez to, aby mogli uczestniczyć w Jego świętości. Niech nie wstydzą się Chrystusa, któremu uwierzyli, ale wraz Nim, Chrystusem są gotowi, tak jak on wyjść poza miasto, aby cierpieć.

„Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego.” Hbr 13,13

Biegnijmy wytrwale, znosząc wszelkie przeciwności w wyścigu wiary, abyśmy mogli powiedzieć za ap. Pawłem 2Tm 4,7.8.

„Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem;

A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego.”

P.S.

Prace w naszym nowym budynku zborowym postępują przez cały czas. W okresie zimowym oraz teraz kontynuujemy remont. Finalizujemy kwestię nowych umów odnośnie mediów.

Wewnątrz budynku przygotowujemy toalety do użytku. Damska już jest prawie gotowa. Męska jest w trakcie robót. Jeszcze trochę pracy wykończeniowej zostało przy korytarzach.

Jeśli z tym się uporamy, możemy w mniejszej, już pomalowanej sali oraz już gotowych salach katechetycznych rozpocząć społeczności.

Pozostanie nam do wykończenia główna sala nabożeństw, w której już także wiele bardzo istotnych prac zostało wykonanych oraz mieszkanie.

Chciałbym w imieniu Zboru serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wytrwale, konsekwentnie pracują przy budynku, jak i wszystkim ofiarodawcom ze Zboru i spoza Zboru.

Osobom prywatnym i Zborom!  Jesteśmy wzruszeni i zbudowani każdą pomocą i ofiarą, które to przybliżają nas do zakończenia prac.

            Wiemy, że Bóg wynagrodzi każdego, który jest ofiarny dla sprawy Bożego Królestwa.

Jest to gromadzenie sobie skarbów w niebie! Dlatego też jeśli możesz nam jeszcze pomóc, prosimy o dalsze wsparcie i pomoc!!!

 

Nr naszego konta: Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Nowe Życie” w Cz-Dz

                               Nr konta : 33 8453 0002 0000 4734 2000 0010

 

Ścieżka powrotu