Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

 

Słowo od pastora

Andrzeja Lubera

/kwiecień 2017 r./

 

            

„Który /Jezus Chrystus/ był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego, też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.”  Flp 2, 5-11;

 

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Najważniejsze Święta w chrześcijaństwie.

Święta w których Kościół Jezusa Chrystusa wspomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Ap. Paweł w tym fragmencie swego listu podkreśla boskość Chrystusa Jezusa przed wcieleniem wskazując na Jego równość co do boskości z Ojcem;

„był w postaci Bożej”  oraz „nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu”.

Wskazuje na Jego uniżenie, którego wyrazem było zrezygnowanie z chwały, którą miał u Ojca. J 17,5; jak i to, że stał się człowiekiem a zarazem sługą ze względu na nas ludzi, aby dokonać naszego wykupienia z grzechu i pojednania nas z Bogiem Ojcem przez swoją świętą przelaną krew.

Jego posłuszeństwo Ojcu było całkowite. Chociaż wzdragał się przed tym co miało nastąpić w ogrodzie Getsemane stoczył w modlitwie walkę z lękiem, który go nachodził i pokusą rezygnacji. Krwawy pot wystąpił na Jego oblicze.

/Łk 22,44/. Mówił : „Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty.” Mt 26,39b.

Dlatego też Ojciec wywyższył Jego Imię, aby ludzie, jak i świat duchowy wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem panów i Królem królów.

Przez taką wiarę i wyznanie oddawana jest chwała Bogu Ojcu.

Gdyż : „Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.”J 5,23.

Dlaczego mamy wzywać Jego imienia? Gdyż Ten, który był zabity z powodu naszych grzechów trzeciego dnia powstał z martwych i żyje!!! Nie modlimy się do umarłego, ale do Żyjącego Pana!

Diabeł, grzech i śmierć zostały pokonane. Bóg dał nam imię Jezus, abyśmy przez Niego, który żyje mogli się modlić do Boga Ojca, zgodnie z tym co nasz Pan zapowiedział: „Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie.” J 14,6. Podczas swojej obrony ap. Piotr  powiedział o Panu Jezusie Chrystusie:

„I nie ma  w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom przez które moglibyśmy być zbawieni.”

Dz 4,12.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy z całą naszą rodziną radości Pana i obfitości Jego pokoju i pełni Jego zwycięstwa, które dla nas osiągnął nad diabłem, grzechem i śmiercią.

Ścieżka powrotu