Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

 

Słowo od pastora

Andrzeja Lubera

/grudzień 2016 r./

 

Drodzy Bracia i Siostry w Panu!

                Mija kolejny rok naszego życia,  wspólnej służby. Jest to już dziesiąty rok życia Zboru w Czechowicach-Dziedzicach. Dziękuję wszystkim, którzy niestrudzenie dzień po dniu przez te lata wiernie i z oddaniem budują naszą społeczność. Budują  poprzez wierność Panu, Jego Słowu, zaangażowaniu w różne służby i ofiarność.

W oczach Pana zgodnie z Jego Słowem jesteśmy Jego Świątynią, miejscem przebywania Jego chwały i obecności.

Jest wielką radością przebywać w społeczności Jego ludu, który On wykupił drogą krwią swojego Jednorodzonego Syna.

Jesteśmy wraz z moimi najbliższymi, wdzięczni Bogu za Was i te wszystkie osoby, które Pan przydał w ciągu minionych lat. Bóg przydał nam ludzi o różnych uzdolnieniach i talentach, którzy  wykorzystują je  przy remoncie naszego zborowego budynku.

Razem, połączeni Jego miłością i napełnieni Jego Duchem budujemy się nawzajem i dajemy świadectwo łaski, mocy i miłości naszego Zbawiciela do wszystkich ludzi!

                W ten czas Świąt pamiątki Narodzenia Pańskiego pragniemy przypominać sobie i wszystkim, że Bóg nie zostawił nas, ludzi samych sobie. W naszych grzechach, ciemności, lękach, bez nadziei na życie wieczne, dał nam Zbawiciela, Obrońcę, Orędownika swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który narodził się zgodnie ze słowem proroczym w Betlejem judzkim. Izajasz pisze o Nim:

… dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą go:

Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój

bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości,

odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.” Iż 9,5.6.

W imieniu mojej rodziny życzymy Wam Bracia i Siostry ustawicznej Jego bliskości. Abyście doświadczali pełni Jego miłości na co dzień! Abyśmy wzrastali razem dla Jego chwały.

Andrzej, Grażynka , Rachela, Beniamin, Tymoteusz, Aleksandra i Milenka!

 

                Prace przy naszym budynku ciągle postępują. Sala główna nabożeństw została ocieplona i położone zostały na ściany płyty gipsowe. Stelaż na sufit został w większości wykonany. Mniejsza salka, która ma być  „kawiarenką” została pomalowana. Pozostaje do pomalowania na parterze salka katechetyczna, biuro pastora, sala główna oraz korytarz.

                Serdecznie dziękuję  wszystkim darczyńcom, którzy nas wspierają, przyjaciołom z innych zborów,

naszym Braciom i Siostrom ze Zboru, którzy finansowo i pracą sprawiają, że rośnie nadzieja na przejście do naszego budynku. 

                Prosimy o dalsze finansowe wsparcie, oraz modlitwę za naszym Zborem.

 

Pastor Andrzej Luber

 

Ścieżka powrotu