Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

Słowo od pastora Andrzeja Lubera

/grudzień 2015 r./

 

            Zbliżamy się do końca kolejnego roku. Jest to już dziewiąty rok od momentu powstania naszego Zboru w Czechowicach-Dziedzicach.

Pan jest łaskawy i dobry dla nas. Daje nam siły i błogosławieństwo na każdy dzień.

We wrześniu 2013 r. zakupiliśmy budynek. W kwietniu 2014 r. otrzymaliśmy pozwolenie na „budowę”, czyli możliwość adaptacji budynku dla naszych potrzeb.

Dzięki zaangażowaniu braci ze Zboru w prace adaptacyjne, ofiarności członków Zboru oraz ofiarności braci i sióstr z innych Zborów, możemy kontynuować prace przy budynku.

Ostatnio zakupiliśmy i zostały zamontowany drzwi ewakuacyjne. Bracia podłączyli instalacje odgromową. Dokończone zostały prace przy rynnach. Kontynuowane są prace przy instalacji elektrycznej na głównej sali.

Czas teraz na intensyfikację prac wewnątrz budynku. Mam nadzieję, że na wiosnę będziemy mogli przejść już do naszego budynku zborowego i chociaż w części go używać dla Bożej chwały.

W ostatnią niedzielę listopada zbieramy dodatkową ofiarę na nasz budynek.

Nazwaliśmy ją „ofiarą miłości”. Miłości do Pana i do Kościoła, Zboru, którego z łaski Bożej jesteśmy częścią.

            Zbliżają się święta Narodzenia Pańskiego. Z tej okazji życzę wraz z całą moją rodziną Bożego pokoju i radości w Duchu Świętym.   

Nie zapominajmy, że Ten Jezus, Syn Boży,  narodzony w Betlejem, który umarł za grzechy nasze i wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego znów przyjdzie, aby zabrać swoich wybranych. Tych, którzy w Niego uwierzyli i są wierni.

„I rzekli: Mężowie galilejscy czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.” Dz 1,11.

„I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były,

Teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,

Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście…” Kol 1,21-23.

 

Ścieżka powrotu