Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

Słowo od pastora Andrzeja Lubera

/ lipiec 2015 r./

 

            Z radością mogę powiedzieć, że dalsze prace przy naszym budynku zborowym postępują.

Tak, jak wcześniej zapowiadaliśmy, wykonane zostały prace przy budynku. Uporządkowany został teren, utwardzony parking i dojście do budynku.

Ponadto wykuty został otwór na boczne wejście ewakuacyjne a także w sali nabożeństw  pod baptysterium wybrano ziemię.

Położone zostały także kable pod oświetlenie przy parkingu, dojściu do budynku i wokół budynku.

            Z jednej strony zostało tak niewiele, aby wejść i rozpocząć nabożeństwa, w  mniejszej sali. Jednak dla nas ciągle są to wydatki, daleko przekraczające nasze możliwości.

Jednak nie możliwości naszego Pana. Wiemy, że On poruszał do tej pory wiele serc i wiele osób także prywatnie  wspiera Jego dzieło w Czechowicach. Ufamy, że będzie dalej to czynił.

Jeśli czujesz się zachęcony, aby pomóc i nas wesprzeć to podajemy nr naszego konta z dopiskiem:

 

Ofiara na budynek.

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice - Bestwina
33 8453 0002 0000 4734 2000 0010

 

Zapraszam do naszej galerii, aby zobaczyć postęp prac.

Wszystkim naszym darczyńcom jeszcze raz dziękujemy. Wasza pomoc jest dla nas ogromnym wsparciem i zachętą, jaką daje nam nasz Pan przez Was.

 

„Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu.

Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą  Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego.” 2Kor 9,12-15.

 

Pastor Andrzej Luber                                                                     

Ścieżka powrotu