Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

Słowo od pastora Andrzeja Lubera

/ wrzesień 2014 r./

 

„Ale ty trwaj w tym czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył.

I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.”

2Tm 3,14-17.

 

            Czas urlopów i wakacji minął, jak zwykle bardzo szybko, a dla naszych dzieci i młodzieży zdecydowanie za szybko.

Oczywiście, życzymy naszym dzieciom i młodzieży, jak najlepszych wyników w nowym roku szkolnym, w każdej dziedzinie ich nauki. Pismo Święte zachęca i wzywa nad do jak najlepszego wykonywania swoich zadań, pracy i nauki.

Praca zawodowa, jak i nauka są nie tylko częścią naszego życia ale naszym powołaniem i służbą samemu Panu.

            Jednak pośród naszych codziennych obowiązków i zadań jest zadanie najważniejsze!!!

Dotyczy ono każdego człowieka. Tym zadaniem jest poznanie Pana, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Tego, który go posłał.

Jeśli chcemy poznać matematykę czy zagadnienia z fizyki lub innego przedmiotu, korzystamy z podręczników, publikacji, dzieł  z tej właśnie dziedziny, którą chcemy poznać, zgłębić.

            Jeśli chcemy poznać się z Bogiem i poznać Boga, powinniśmy korzystać z Pism, literatury, którą sam Bóg nam przekazał na przestrzeni wieków. Zajęło to ok. 1500 lat autorom ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Było ich ok. 40.

Mieli jedną wspólną cechę, pomimo różnego pochodzenia społecznego, wykształcenia;

To co pisali, pisali z Bożej inspiracji.

            Zapisali to co Bóg chciał, aby zostało zapisane i stanowiło Jego Słowo, Słowo Boga skierowane do każdego człowieka na kuli ziemskiej.

Nie, nie byli „Bożymi maszynami do pisania” , „piórem” w ręku Boga, bezwolnym i bezrefleksyjnym „narzędziem”.

Bóg wykorzystał ich wiedzę, zdolności, dociekania, własne doświadczenie, język, kulturę w której wzrastali, charakter, osobowość, jednak ograniczył wpływ grzechu na ich umysł. Oświecił ich i dał im wejrzenie w sprawy i rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieli i nie mieli pojęcia, aby przekazali dokładnie to co Bóg chciał nam, ludziom, przekazać.

            Kiedy sięgamy po Biblię, sięgamy po księgę, która jest sama w sobie cudem. Jest zarazem, albo przede wszystkim Bożym przesłaniem dla nas ludzi, odnośnie samego Boga, początków: świata, człowieka, życia. Jedyna księga dająca rzeczywiste wejrzenie w sens i cel życia człowieka.

Ap. Paweł pisząc te słowa o Bożym natchnieniu Pism świętych, pisze je w kontekście ludzkiej, duchowej i moralnej degrengolady. Ludzie źli i oszuści będą brnąć dalej w zło i drugich będą wprowadzać w błąd.

            Jedyną ochronę przed złem i postępującym zepsuciem, oraz duchowym błądzeniem jest trwanie w tym czego naucza nas Boże, natchnione Słowo. To ono, dlatego, że przez Boga jest natchnione jest pożyteczne, dla nas, aby nas nauczyć Bożych prawd, wykryć błąd, poprawić, gdy trzeba, wychowywać w Bożej sprawiedliwości, abyśmy byli przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła.

Obdarza nas mądrością ku zbawieniu, jakie jest dla nas przygotowane przez Boga w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa przez zaufanie, zawierzenie Bogu.

„Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu, będziesz ich nauczał twoich synów…” 5M 6,6.7.

Niechaj zatem, to Boże Słowo, Pismo Święte będzie w naszym sercu. Poznawajmy go i uczmy nasze dzieci. Słowo, które darzy życiem!!!

 

            Co do naszego obiektu, to pragniemy podprowadzić niezależne media do budynku od ulicy Hutniczej, w której zbudowano kanalizację i położono nową nawierzchnię asfaltową, tak, że mamy komfortowe warunki dojazdu.

            Przed zimą chcielibyśmy jeszcze wykonać parking, chodnik prowadzący od parkingu do budynku oraz wjazd na teren naszej posesji.

            Jeszcze raz dziękuję wszystkim ofiarodawcom ze Zboru i spoza Zboru, którzy nas wspierają w tym dla nas wielkim i ważnym przedsięwzięciu!

 

Pastor Andrzej Luber

 

 

 

 

 

Ścieżka powrotu