Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

Słowo od pastora Andrzeja Lubera

/czerwiec 2014 r./

„Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę poślę go do was.” J 16,7.

W najbliższym czasie, ósmego czerwca, Kościół będzie wspominał i świętował zesłanie Ducha Świętego.

Trudno sobie wyobrazić powstanie Kościoła bez zesłania Ducha Świętego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak Duch Święty uczestniczył w stworzeniu świata wraz z Bogiem Ojcem i Synem Bożym, tak jak działał w dziele odkupienia dokonanym przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak nadal działa w dziele zbawienia człowieka wraz z Bogiem Ojcem i Synem Bożym, Jezusem Chrystusem.

Nasz Zbawiciel nazywa go Pocieszycielem, w języku greckim brzmi to Parakletos. Rzeczownik ten jest rodzaju męskiego i oznacza kogoś, kto jest zdolny do udzielania zachęty, odwagi, pomocy, kto pokrzepia. Jest orędownikiem, rzecznikiem, pocieszycielem;

Obrońcą, adwokatem, kimś kto stoi przy boku potrzebującego pomocy, rady, kierownictwa.

To jedno określenie wyrażone przez naszego Pana o Duchu Świętym, świadczy zatem wystarczająco  o Jego osobowości.

Tylko osoba zdolna jest do tego wszystkiego co wyraża greckie pojęcie Parakletos.

Ten Duch Święty, Pocieszyciel nazwany jest także w Bożym Słowie Duchem Bożym, co podkreśla jego boskość, podobnie jak określenie Syn Człowieczy podkreśla mesjańskość i człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa.

            Parakletosem, jeden raz, został także w Nowym Testamencie nazwany nasz Pan, Jezus Chrystus, gdy ap. Jan napisał w swoim pierwszym liście:

„Dzieci moje to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika – parakletosa, u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.” 1J 2,1.

Duch Święty to jest ten inny od Jezusa Parakletos- Pocieszyciel, obiecany wierzącym w Chrystusa, aby był z nami, gdy Jezus odejdzie do Ojca. J 14,16.

Chrystus Jezus, siedzący po prawicy Bożej wstawia się za nami. A tutaj na ziemi w nas i pośród nas obecny jest zesłany przez Ojca i Syna Duch Święty! J 14,17.

Poprzez obecność Ducha Świętego, w naszym życiu obecny jest także Bóg Ojciec i Syn Boży. Są to wielkie prawdy Boże. Tylko ten, kto poznał Pana, został przez Ducha Świętego odrodzony do życia z Bogiem jest w stanie te rzeczy przyjąć i poznać.

„A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.” 1Kor 2,12.

Nie tylko wspominajmy zesłanie Ducha Świętego, ale doświadczajmy Jego realności, mocy w naszym codziennym życiu! Duch Święty nie należy do historii Kościoła. On cały czas tworzy wraz z Ojcem i Synem Bożym jego historię !!!

           

            Relacje z budowy.

Prace przy naszym nowym obiekcie sprawne postępują do przodu. Ściany w sali głównej, Sali nabożeństw zostały wyburzone. Naszym oczom ukazała się piękna, duża sala, która pomieści ponad dwieście osób. Zamontowaliśmy belki stalowe podtrzymujące strop. Jeszcze trochę prac przy sali nabożeństw zostało, ale ta „najbrudniejsza” i niebezpieczna praca została zrobiona. Nie zwalniamy tempa!

Obecnie firma z Wisły / nasi Bracia w Panu / przystąpili do malowania dachu i wykonania instalacji odgromowej. Tylko patrzeć, jak i ten etap prac dobiegnie końca.

            Co dalej? Dalsze prace wewnątrz przy sali głównej. Baptysterium, montowanie drzwi, podest, instalacje, drzwi ewakuacyjne do obiektu, wjazd na posesję, parking, dojście do budynku i jeszcze kilka innych rzeczy, ale powoli już coś się wyłania z tego gąszczu prac.

            Dziękuję naszemu Zborowi za wszelkie zaangażowanie i poświęcenie. Dziękuję za ofiary pieniężne z naszego Zboru, jak i wszystkich darczyńców spoza naszej społeczności.

Niech nasz Dobry Bóg wynagrodzi Wam wszystkim wasz zasiew na Jego dzieło!

Zarazem zachęcam i proszę tych, którzy zaglądają na naszą stronę o pomoc na remont naszego budynku!

 

 

Ścieżka powrotu