Facebook

YouTube

 

      czechowicekz

Logowanie

Logowanie przeznaczone jest dla członków naszego zboru.

Słowo od pastora Andrzeja Lubera

/ kwiecień 2014 r./

 

„Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.”                                                                                                          Judy 25 w.

 

Jestem wdzięczy naszemu Panu wraz z całą moją rodziną za nasz Zbór

„Nowe Życie” w Czechowicach-Dziedzicach.

Kiedy widzę zaangażowanie w służbę wielu osób, ofiarność, która jest wyrazem odpowiedzialności za życie i służbę Kościoła, trwanie przy Panu i Jego Słowie, napawa mnie to radością i wdzięcznością ku Bogu!

Marzę o czasie rozpoczęcia nabożeństw w naszym nowym obiekcie.

Już od 7 kwietnia będziemy mogli przystąpić do prac adaptacyjnych. Zamówiliśmy belki stalowe i przygotowujemy się do wyburzenia ścian w przyszłej sali nabożeństw.

Wierzę, że nasz zapał nie zgaśnie, ale jeszcze intensywniej się rozpali.

Naszym pragnieniem jest, aby to nowe miejsce było miejscem chwały, czci, uwielbienia dla naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Miejscem wyciszenia, szukania Bożego Oblicza i doświadczaniem Jego mocy. Miejscem modlitwy, uzdrowienia i zbawienia dla wielu ludzi, głodnych i pragnących Żywego Boga.

Modlimy się i wierzymy, że to miejsce będzie służyło Kościołowi, służyło młodym i starszym.

Naszą modlitwą jest, aby chwała Boża wypełniła to miejsce. A wiemy z nauczania naszego Pana Jezusa Chrystusa, że tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w Jego imieniu

On tam jest.

Żyjemy w bardzo niepewnym świecie. Wg Słowa naszego Pana, im bliżej Jego powtórnego przyjścia i zabrania Kościoła, tym więcej niepokoju i lęku będzie na tym świecie.

Łk 21,25-28.

Pomimo coraz większej bezbożności, niemoralności i ogólnego zepsucia, odwracania się wielu ludzi od Żywego Boga, Jego cele zostaną osiągnięte. A ci, którzy pozostaną wierni Panu i Jego Słowu ostoją się na zawsze i zatryumfują wraz ze swoim Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem.

 

            W imieniu Zboru, dziękuję wszystkim naszym ofiarodawcom, którzy wsparli nas przy zakupie budynku, a teraz wspierają nas, abyśmy go mogli adaptować dla naszych celów.

Prosimy o modlitwę i dalsze wsparcie finansowe!

             

Pastor Andrzej Luber

 

Ścieżka powrotu